Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert om smått og stort som opptar oss i Posisjon

Se våre retningslinjer for personvern
Trenger du hjelp til å finne riktig retning?
Ta kontakt

Vi har spurt våre kunder om hvor fornøyde de er med våre tjenester. Slik gikk det!

I Posisjon snakker vi mye med kundene våre om innsikt og fakta. For hvordan kan vi være sikre på at det vi tror er sant? Jo, da må vi tørre å spørre. Nettopp det har vi gjort for egen del i denne spørreundersøkelsen.

Ferske kunder

Undersøkelsen ble sendt til 110 personer, som representerte 73 bedrifter som er våre kunder. 79 % av respondentene har vært i kontakt med Posisjon for mindre enn en måned siden, 17 % i løpet av de siste 1-3 månedene. Dette betyr fersk erfaring med dagens Posisjon – noe som gjør en slik undersøkelse mer relevant!  

Vi har innhentet fakta knyttet til den generelle tilfredsheten med oss som selskap, og de produktene og tjenestene vi leverer. I tillegg har vi bedt om kvalitativ tilbakemelding på utvalgte områder, spurt om etterlevelse av våre verdier og mer. 

Svært gode tall

Når man utfører slike undersøkelser er det mange som biter litt negler og er svært spente på hva kundene mener om kvaliteten på leveransene. Det er jo tross alt disse man jobber for hver eneste dag! 

Heller ikke denne gang var det grunnlag for å ta sorgene på forskudd. Med en KTI (kundetilfredshetsindeks) på 83 viser det at kundene er svært fornøyde med Posisjon som leverandør og samarbeidspartner! Tilfredshet knyttet til siste leveranse fra Posisjon var på skyhøye 91. Wow!

Dette er jo svært gode tall for Posisjon, jeg er like spent hvert år. Det å gå rundt å tro at ting er slik og slik er en ting, men å vente på fakta er litt ulidelig faktisk. Vi bruker resultater i undersøkelsen aktivt, og funnene gir grunnlag for gode diskusjoner knyttet til hva vi skal fokusere på, og hvordan vi skal utvikle oss fremover, sier daglig leder, Hanne Walstad. 

Ting å jobbe med

Som alltid vil slike undersøkelser avdekke forbedringspunkter. Det skal man aldri være redd for, men heller se på det som nyttig og verdifull innsikt i hvordan man kan bli bedre. Det er ingen selskap som går ut av slike prosesser med 100 av 100 i score på alt! Slik bruker vi innsikt som ledelsesinformasjon

I Posisjon så ser vi at vi skal jobbe mer med proaktiv oppfølging av kunder, lytte til behov og bli enda bedre på å synliggjøre verdien av våre leveranser, sier Walstad. 

En KTI-undersøkelse vil som regel være en blanding av kvantitativ og kvalitativ innsikt, der fritekst brukes for å tilnærme seg det sistnevnte. På spørsmål om hva som er Posisjons styrker så trekker kundene selv frem selskapets faglige kompetanse, allsidighet, engasjement, kreativitet, folk, effektivitet og tilgjengelighet. Samtidig setter våre kunder pris på de gode relasjonene og den lokale tilknytningen. Har du innsikten du trenger?

Dette er verdier som vi kjenner oss igjen i, og har jobbet med over tid, så det er veldig hyggelig at kundenes tilbakemeldinger gjenspeiler dette arbeidet, avslutter Walstad.

Lyst til å høre mer om hvordan vi jobber med innsikt?
to@posisjon.no / 41677619

Lyst til å lese mer?

Nedenfor ser du to tidligere nyhetssaker vi tror du kanskje vi like, ta en titt da vel.

Hold deg oppdatert om smått og stort som opptar oss i Posisjon