Selv som liten kan vi spille en betydelig rolle

Bærekraft i Posisjon

Bærekraftig tankemønster omsatt i handling har i dag blitt en kritisk suksessfaktor, også for oss som en relativt liten aktør innen kommunikasjonsbransjen. Selv som liten kan vi spille en betydelig rolle i det å fremme miljømessig og sosial bærekraft. Både gjennom eget arbeid, og gjennom våre leveranser ut til kundene. 

Vi forplikter oss

Posisjon ble sertifisert Miljøfyrtårn i 2022. Dette er et konkret og anerkjent steg for oss som selskap mot å bli mer miljøvennlig og bærekraftig. Miljøfyrtårn er Norges mest utbredte sertifisering for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. For Posisjon betyr dette at vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring og overholdelse av strenge miljøkrav som påvirker ulike aspekter av virksomheten. Dette inkluderer å redusere energiforbruk, minimere avfall, velge miljøvennlige innkjøp, og fremme et sunnere arbeidsmiljø. 

I Posisjon jobber vi med følgende bærekraftsprinsipper: 

Ansvarlig markedsføring

Vi prioriterer etisk og transparent kommunikasjon som fremmer bærekraftige produkter og tjenester. Dette innebærer å unngå grønnvasking samt å sikre at budskapene og kommunikasjonen vi utformer er ærlig og nøyaktig. 

Partner- og leverandørsamarbeid

Vi skal samarbeide med leverandører og partnere som også prioriterer bærekraft. Dette betyr at vi velger leverandører som følger etiske arbeidsstandarder og som har en sterk forpliktelse til miljømessig bærekraft. 

Intern bærekraft

Vi jobber kontinuerlig med bærekraftige løsninger og holdninger, som å redusere avfall, fremme resirkulering og bruke miljøvennlige materialer og teknologier. Vi har systemer for å ivareta et bærekraftig arbeidsmiljø som fremmer trivsel, motivasjon og produktivitet.

Sosialt ansvar

Vi engasjerer oss i samfunnet gjennom ulike tiltak og engasjement, støtter lokale initiativer, og bidrar til sosial velferd. Dette inkluderer også å skape en inkluderende arbeidsplass som fremmer mangfold og like muligheter. 

Utdanning og opplæring

Vi fokuserer på opplæring, utdanning og utvikling av egne ansatte. Både innen våre fagområder, men også innen viktigheten av sosial ansvarlighet i vår bransje. 

Kundeperspektiv

Vi arbeider tett med våre kunder for å utvikle bærekraftige markedsføringsstrategier tilpasset deres marked og målgrupper. Dette er viktig bidrag i kundenes eget bærekraftsarbeid.

Bærekraft i praksis

Omstilling fra bil

I forbindelse med flytting til ny lokasjon i Teknobyen har vi gått drastisk til verks med tanke på persontransport og vårt miljømessige fotavtrykk. Vi har gått fra fri parkering til alle, til tre dedikerte parkeringsplasser som er tildelt etter gitte kriterier. Nye lokaler i Teknobyen

Våre nye lokaler befinner seg midt i hjertet av Teknobyen, i den nye Teknostallen. Her har vi lokaler som fremmer helse, trivsel og produktivitet. Teknostallen skal sertifiseres til WELL – Platinum som er det høyeste nivået. Well-sertifiseringer har som mål å identifisere, måle, verifisere og følge opp byggkvaliteter som påvirker helse og velvære for de som bruker bygget. Teknostallen blir ett av de første kontorbyggene i Norge som sertifiseres til Well-Platinum. I tillegg sertifiseres bygget til BREEAM Excellent. 

Posisjon har en avtale med Hjem Jobb Hjem – et samarbeidsprosjekt mellom AtB og Miljøpakken som tilbyr ansatte goder som billigere periodebillett, gratis sykkelservice, billigere elsykler og mer. 

Utdanning og opplæring

Hvert år tar vi inn en intern fra BI som studerer innenfor en av våre fagområder. Her tilbyr vi relevant arbeidstrening og praksis, gjennom et definert opplegg fra BI. Dette er et tiltak som tilfører oss mye, både faglig og ikke minst sosialt. Vi får nye perspektiver som tilfører verdi både internt og ute hos våre kunder.

Sosialt ansvar

Vår årlige julegave til våre kunder gis i form av lokalt sosialt engasjement. De siste årene er det Kirkens Bymisjon som har fått støtte fra oss. 

(klikk på bildene for å lese mer)

Har du lyst til å vite mer om hvordan vi jobber? Ta kontakt med Hanne eller en av de andre rådgiverne i Posisjon.

hw@posisjon.no / 950 38 500