Et bredt utvalg

Tjenester

Vi i Posisjon drives av å levere framgang til kundene våre. Ofte betyr det at vi utvikler og gjennomfører markedsføringskampanjer som endrer målgruppers holdninger og atferd. Andre ganger er jobben vår å tilføre kunnskap om markedet, forløse potensialet i mennesker og organisasjoner, eller å utvikle bedrifters forretningsmodeller.

I over 20 år har vi dyrket ASK-modellen: Analyse, Strategi og Kommunikasjon, fordi vi er overbevist om at det er kombinasjonen av disse tre elementene som er de viktigste bærebjelkene for ønsket og varig effekt.

Vi lever av å bygge sterke merkevarer.
Fremgang er aldri tilfeldig!

Analyse

Posisjon jobber med innsikt og fakta som ledelsesinformasjon og fundament. Ofte handler det om å søke etter det som ikke er åpenbart. Metodene vi bruker for å innhente innsikt varierer ut ifra utfordringen. Vi kan for eksempel benytte oss av dybdeintervju for å søke god kvalitativ innsikt fra enkeltpersoner. Fokusgrupper egner seg godt for å samle innsikt fra en spesifikke målgrupper. Til kvantitative undersøkelser med feedback fra mange benytter vi Netigate som plattform eller samarbeider med aktører som Norfakta, TNS Gallup eller Kantar. Les mer om innsikt og analyse her

Ta kontakt med oss hvis du vil høre mer om hvordan vi kan bidra med innsikt og ledelsesinformasjon til deg og din bedrift.

Hvordan kan du vite at det du tror er sant? Jo, da må vi faktisk skaffe oss fakta og innsikt.

Strategi

Markedsstrategisk rådgivning er kjernen i det Posisjon leverer til våre kunder. I ytterkantene av strategien ligger innsikt på den ene siden, og kommunikasjon på den andre. Vi jobber med posisjonering av merkevarer og utarbeider solide merkevareplattformer sammen med kundene våre. Vi jobber også med utvikling av visjon og verdier, som både kan være kvalitetssikring av allerede etablert verdigrunnlag, eller utvikling av et nytt solid fundament. Kommunikasjonsstrategi og medierådgivning er også en del av strategisk rådgivning, som vi bidrar til å utvikle sammen med våre kunder. Les mer om strategi her

Ta kontakt med Hanne W for en uforpliktende prat om markedsstrategi og posisjonering.

Merkevarebygging handler om å gi kunden en overbevisende grunn til å velge akkurat oss, våre produkter eller tjenester.

Kommunikasjon

Posisjon er et fullservice reklamebyrå, og velger de virkemidlene som kommuniserer kundens fordel på best mulig måte. Vi ser etter det unike, det som gjør at kunden blir valgt.

Vi jobber blant annet med visuell identitet, logo, grafisk design, tekst og innholdsmarkedsføring, konseptutvikling og webdesign. Kreativitet er altså et virkemiddel for å oppnå målbar effekt, og som utgjør en forskjell både på kort og lang sikt. Budskapsformidling gjennom film, foto, illustrasjoner og animasjon er noen av de fysiske produktene vi leverer her. Les mer kommunikasjon her

Ta kontakt med Alexandra eller en av de andre rådgiverne i Posisjon for å høre mer om hvordan vi kan jobbe med kommunikasjon og innhold som bygger sterke merkevarer.

En merkevare er summen av assosiasjoner målgruppen har til en tjeneste, produkt eller en bedrift. Hvilke assosiasjoner gir ditt merke?