Fremgang er aldri tilfeldig!

Har du en tydelig retning?

Markedsstrategisk rådgivning er kjernen i det Posisjon leverer. I ytterkantene av strategien ligger innsikt på den ene siden, og kommunikasjon og markedsplan på den andre. Vi jobber med posisjonering av merkevarer og utarbeider solide merkevareplattformer og kommunikasjonsstrategi i samspill med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi jobber også med utvikling av visjon og verdier, som både kan være kvalitetssikring av allerede etablert verdigrunnlag, eller utvikling av et nytt solid fundament. Med markedsstrategi og prosjektledelse som fundament for kommunikasjon får man peilet ut en tydelig markedsstrategi som sørger for å ta oss dit vi ønsker å være.

Vår tilnærming til ditt strategiske grunnlag er grundig,
profesjonelt og resultatorientert.

Forståelse og innsikt: Vi starter ofte med analyse og innsikt. Slik får vi større forståelse for bedriftens utfordringer, muligheter og målsettinger før vi i fellesskap utvikler en skreddersydd kommunikasjonsstrategi og markedsplan. En god markedsstrategi er grunnleggende for å lykkes med god merkevarbygging.

Skreddersydde løsninger: One size fits all? Vi har troen på skreddersydde løsninger, også når det gjelder strategisk rådgivning. Derfor jobber tett vi på, med eierskap og engasjement for å utvikle en strategi som passer bedriftens kultur, bedriftens styrker og trusler, muligheter og målsettinger.

Implementering og oppfølging: Vi jobber med en klar ambisjon om å være et rådgivnings- og kommunikasjonshus med 100 prosent fokus på våre kunders resultater. Vi hjelper deg med å implementere strategien og gir kontinuerlig oppfølging for å sikre at markedsplanen gir ønskede resultater. Langsiktighet og forutsigbarhet er nøkkelord for oss og våre kunder når det gjelder oppfølging, prosjektledelse og samarbeid.

Vekst og utvikling: Vår målsetting er å hjelpe deg og din bedrift å oppnå vekst og utvikling. Vi gir deg verktøyene og en kommunikasjonsstrategi du trenger for å lykkes på kort og lang sikt, og bidrar til å realisere ambisjoner og merkevarebygging.

Vi vil skape utvikling og vekst og er genuint interessert i
at du og din bedrift skal lykkes.

Områder vi jobber med innen strategisk rådgivning:

  • Posisjonering
  • Merkevarebygging
  • Målgruppedefinering
  • Servicestandarder
  • Samfunnsansvar
  • Prosjektledelse
  • Forretningsutvikling
  • Salgsledelse
  • Markedsplan
  • Kommunikasjonsstrategi

Innsikt som strategigrunnlag

Undersøkelser og innsikt er verktøy for å identifisere styrker og forbedringspunkter internt og eksternt, og som kan, og ofte bør benyttes som strategisk grunnlag. Ofte avdekker undersøkelser symptomer, og ikke årsaker. Den virkelige jobben starter etter innledende undersøkelser er gjennomført. Regelmessige målinger gir oss nyttig informasjon om forhold som påvirker bedriften, og om hvorvidt tiltak og endringer i organisasjonen bidrar til forbedring.

Undersøkelser og innsikt er fundert i ønsket om
utvikling og forbedring.

Innsikt kan hentes internt i organisasjonen, eller ute hos kunde, leverandører eller andre interessenter. Ved bruk av ulike metoder skaffer vi innsikt som videre benyttes i strategiarbeid, utforme markedsplan og til utvikling og vekst.

I over 20 år har vi dyrket ASK-modellen: Analyse, Strategi og Kommunikasjon, fordi vi er overbevist om at det er kombinasjonen av disse tre elementene som er de viktigste bærebjelkene for ønsket og varig effekt. Les mer om Posisjon her

Har du lyst til å vite mer om hvordan vi kan gi deg og din bedrift vekst og utvikling? Ta kontakt med Hanne eller en av de andre rådgiverne i Posisjon for å høre mer om hvordan vi kan jobbe med markedsstrategisk rådgivning som bygger sterke merkevarer.

hw@posisjon.no / 950 38 500