Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert om smått og stort som opptar oss i Posisjon

Se våre retningslinjer for personvern
Trenger du hjelp til å finne riktig retning?
Ta kontakt

For å ta verdiene fra ord på veggen til handling i hverdagen, kreves det en bevisst innsats i alle deler av virksomheten.

I Posisjon starter vi hvert mandagsmøte med bolken «EKTE VARE». Da går vi gjennom små og store suksesshistorier fra uken som har vært. For oss er dette en positiv måte å starte en ny uke på, og navnet er valgt fordi EKTE er ordet som oppsummerer våre verdier; Eierskap, kreativitet, teamwork og engasjement. Dette er bare én av flere konkrete måter vi bruker våre verdier i det daglige.

Her er noen flere enkle tips på veien mot et integrert verdigrunnlag;

Definer verdigrunnlaget: Start med å identifisere og formulere verdigrunnlag i din bedrift. Verdigrunnlaget bør være tydelig, inspirerende og relevante for virksomheten. Her jobber vi med definerte prosesser med høy involvering av de ansatte.

Kommuniser verdigrunnlaget internt: Sørg for at alle ansatte forstår, og er kjent med verdigrunnlaget. Kommuniser det klart og tydelig gjennom interne kanaler, møter og i on-boarding av nye ansatte. Dette bidrar til å skape en felles forståelse og engasjement rundt verdiene.

Lev etter verdiene i praksis: Inkluder verdigrunnlaget i alle deler av virksomheten, og bruk verdiene aktivt i beslutningsprosesser, rekrutteringsprosessen, policyer og prosedyrer, produktutvikling, markedsføring, kundeservice og samarbeid med partnere og nettverk. Verdiene skal være en ledestjerne i hvordan man driver sin virksomhet.

Skap bevissthet om verdigrunnlaget eksternt: Del bedriftens verdigrunnlag med kunder, leverandører og de du omgir deg med. Dette bidrar til å bygge tillit og styrker bedriftens omdømme.

Mål og evaluer etterlevelsen av verdiene: Tenk over hvilke målbare indikatorer som kan knyttes til verdiene. Et godt alternativ er å inkludere verdiene i både medarbeidertilfredshets- og kundetilfredshetsmålinger. Benytt også medarbeidersamtalen til å evaluere verdiene hos hver enkelt ansatt. På denne måten har du kontroll på forbedringsområder.

Les mer om hvorfor verdier er så viktig

Skap en kultur som støtter verdiene: Dette kan for eksempel innebære å anerkjenne ansatte som utmerker seg i å etterleve verdiene, eller vår egen «EKTE VARE». Som leder må man gå foran som et godt eksempel. Involver ansatte i å utvikle og opprettholde verdigrunnlaget, og skap et miljø der verdiene trives.

Ny hverdag? Verdiene til en bedrift kan endre seg over tid, og det er viktig å være åpen for tilbakemeldinger og justeringer. Lytt til ansatte, kunder og andre interessenter for å få innsikt i hvordan bedriften kan forbedre og videreutvikle verdigrunnlaget.

Hvordan etterleves verdiene i din bedrift? Har du kanskje gode erfaringer du vil dele med oss? Vi hører gjerne fra deg, enten du kjenner oss fra før, eller har lyst til å bli kjent med oss.

Ikke nøl med å ta kontakt.

hw@posisjon.no / 95038500

Lyst til å lese mer?

Nedenfor ser du to tidligere nyhetssaker vi tror du kanskje vi like, ta en titt da vel.

Hold deg oppdatert om smått og stort som opptar oss i Posisjon