Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert om smått og stort som opptar oss i Posisjon

Se våre retningslinjer for personvern
Trenger du hjelp til å finne riktig retning?
Ta kontakt

Når du skal ta beslutninger som former fremtiden for din bedrift, er kunnskap makt. Innsikt gir deg det nødvendige grunnlaget for å ta gode strategisk beslutninger som skaper verdi.

Innsikt gir deg muligheten til å plassere investeringene dine mer presist, identifisere effektive kostnadsbesparelser og tilpasse strategiene dine i tråd med dagens situasjon.  

I en tid der budsjettene for mange er strammere, blir innsikt enda mer verdifullt. Å ta beslutninger uten en grundig forståelse av markedet, kundenes behov og medarbeidernes tilfredshet kan føre til kostbare feilgrep. 

Innsikt som ledelsesinformasjon

Ledelsesinformasjon spiller en viktig rolle i styringen av enhver organisasjon, og den riktige innsikten kan være den avgjørende faktoren som skiller suksess fra fiasko. Gjennom grundig analyse og innsikt kan ledere få et helhetlig bilde av virksomheten sin, inkludert markedstrender, kundenes behov og preferanser, samt ansattes tilfredshet og produktivitet.  

Denne informasjonen gir ledere muligheten til å treffe velinformerte strategiske beslutninger som kan bidra til å øke effektiviteten, optimalisere ressursallokeringen og drive vekst. Les mer om Lillerønning – fra ord til handling

Ved å bruke ledelsesinformasjon effektivt kan organisasjoner identifisere nye muligheter, minimere risiko og tilpasse seg endringer i markedet på en proaktiv måte.  

Gevinsten av slik innsikt er en mer robust og konkurransedyktig organisasjon som er rustet til å møte fremtidige utfordringer med tillit og besluttsomhet.

Er du relevant for målgruppen din?

Det digitale landskapet har revolusjonert markedsføringen og skapt flere muligheter for å nå målgruppen direkte. Samtidig har forbrukernes medievaner blitt selektive, og det er enklere å unngå målrettet markedsføring.  

Relevans er nøkkelen til å fange oppmerksomheten til forbrukerne. Markedsanalyse gjennom innsikt spiller en sentral rolle i å forstå målgruppens holdninger og atferd, og deretter skape relevant innhold og kommunikasjon. Les mer om posisjonering og merkevarebygging

Langsiktig vs kortsiktig aktivitet

Dersom din bedrift har et kortsiktig salgsfokus, kan dette bidra til å redusere langsiktige resultater. Innsikt åpner for muligheten til å balansere salgsaktiviteter med merkevarebygging. Innsikt fra f.eks. markedsundersøkelser bidrar til å fastsette resultatorienterte målsettinger i et lengre perspektiv. Les mer om hvordan man kan skape utvikling i dyrtid

Over 20 år med innsikt

Posisjon har over to tiår med erfaring med innsikt, analyse, inkludert medarbeiderundersøkelser, kundeundersøkelser og kundetilfredshetsstudier. Vi har hjulpet flere selskap med å finne sin plass i markedet, forstå kundenes behov og oppnå økt medarbeidertilfredshet. I over 20 år har Posisjon dyrket ASK-modellen: analyse, strategi og kommunikasjon. Vi mener at denne kombinasjonen av elementer er nøkkelen til ønsket effekt.

For Kinoalliansen har vi gjennomført en stor KTI (Kundetilfredshetsmåling), og kartlagt kinovanene til publikum over store deler av Norge. Kinoalliansen består av 27 kinoforetak som er lokalisert fra Harstad i nord til Karmøy i sørvest. Det er stor geografisk spredning på kinoene i Kinoalliansen, noe som også reflekterer størrelsen på den enkelte kino, som er varierende. I Kinoalliansen er det kinoer som er helt frittstående kinoer, og kinoer som er del av kulturhus rundt om i de ulike kommunene. Her er alt fra store byer til mindre tettsteder representert.

Selve undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2023, samtidig til de ulike kinoene. Den ble distribuert i ulike SoMe-kanaler, samt publisert via oppslag og plakater på kinoene. Kinoene selv bidro til å informere om, og promotere selve undersøkelsen, for å få flest mulig svar. Målet med kundeundersøkelsen var å avdekke kinovanene til den enkelte kino i alliansen, og samtidig måle opp mot totalen for hele alliansen.

Resultatene i undersøkelsen er brutt ned på den enkelte kino, slik at hver kino får sin egen rapport – med sine egne kunders tilbakemeldinger.

På den måten har Kinoalliansen fått innsikt i kundenes vaner, og kan gjøre nødvendige tilpasninger og justeringer for å tilfredsstille sitt publikum enda bedre enn før.

Hvordan er kundereisen og hvilke vaner har kundene?

Undersøkelsen tok for seg det vi i markedsføringen kaller kundereisen. Det vil si fra kunden får inspirasjon til å foreta seg noe, via å innhente nødvendig informasjon – til selve kjøpsprosessen og det som følger rett etter. Her ble det innhentet relevant informasjon om hvor Kinoalliansens kunder innhenter informasjon, hvilke kanaler de foretrekker, hvilke vaner de har på selve kinoen – og hva som er viktig for kundene. Hva som var viktig for kundene, ble målt opp mot hvor dyktig kinoene var til å levere – og flere viktige faktorer får en score som er målbar og som kan sammenlignes med andre.  

Faktabasert ledelsesinformasjon – bruk av innsikt

Med innsikten Kinoalliansen nå har, kan de legge strategier og lage kommunikasjon som gjelder for alliansen som helhet, men også gjøre variasjoner fordelt på de ulike kinoene. Den enkelte kino kan med tilbakemeldingene de har fått, gjøre lokale tiltak som gjør kinoen best mulig for sitt lokale publikum.

Siden dette var første gang hele Kinoalliansen gjorde en samlet undersøkelse, vil det fungere som en nullpunktsmåling. Den vil kunne følges opp med nye undersøkelser for å følge med på trender og utvikling i kundemassens skiftende behov, etter en viss tid.

Resultatet av slike undersøkelser er faktabasert ledelsesinformasjon, som styrker virksomheters beslutningsgrunnlag.

Lyst til å høre mer om hvordan vi jobber med innsikt?
to@posisjon.no / 41677619

Lyst til å lese mer?

Nedenfor ser du to tidligere nyhetssaker vi tror du kanskje vi like, ta en titt da vel.

Hold deg oppdatert om smått og stort som opptar oss i Posisjon