Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert om smått og stort som opptar oss i Posisjon

Se våre retningslinjer for personvern
Trenger du hjelp til å finne riktig retning?
Ta kontakt

«Hva?», tenker du kanskje nå? Men spørsmålet vi stiller er reelt dersom du jobber innen eiendomsbransjen, særlig med tanke på nybygg og boligprosjekter. Her ligger mye av utfordringen nemlig i å selge et produkt, et hjem, en drøm som ikke eksisterer i kjøpsøyeblikket. Så hvordan gjør man det, da?


Strategisk tilnærming for å skaffe interessenter

I Posisjon har vi fokus på helhetlig tilnærming til strategi, kommunikasjon og markedsføring for å sikre målbare resultater og salg. Vårt primære mål er å generere resultater, slik at våre kunder når interne milepæler. Og vi gjør det med mange års erfaring fra eiendomsbransjen.

Vårt erfarne team har utviklet identiteter, konsept og kommunikasjonsstrategier for flere store boligprosjekt både i og utenfor Trondheim; blant annet for Norges mestselgende boligprosjekt i 2021. Med forståelse, engasjement og genuin interesse for eiendom, har vi utviklet tette samarbeid med både store og små aktører i bransjen. Flere av teamet i Posisjon har bakgrunn fra eiendomsmeglerbransjen, og har både vært avdelingsleder for, og jobbet i markedsavdelingen til Trøndelags nest største meglerforetak.

Vi har jobbet tett på både meglere og utbyggere, kunder og andre samarbeidspartnere. Nettverket er solid, og listen er lang. Gjennom flere års erfaring fra bransjen har vi også opparbeidet oss inngående kunnskap om kundereisen, og de emosjonelle fasene som definerer denne. Forståelse for boligkjøpers mentalitet er alfa omega når man skal skape resultatorientert kommunikasjon. Her kommer vi inn tidlig – slik at vi kan hjelpe deg som kunde med å selge noe som faktisk ikke eksisterer enda – men foreløpig kun lever gjennom assosiasjoner, planer og drømmer.
Les om Nyhavna Utvikling

For eiendomsbransjen er salgsutløsende arbeidsmetodikk avgjørende for suksess.

Vi vet hvor og hvordan vi henter interessenter

Vi sitter samlokalisert med Octi, som tilfører oss spesialkompetanse på digital markedsføring og resultatorientert tilnærming innen eiendom. I fellesskap analyserer og optimaliserer vi alle kundekontaktpunkter for å maksimere avkastning. Med god innsikt i data og analyse har vi en meget god forutsetning for å være resultatorientert i alle våre leveranser. Vår ambisjon er å alltid være proaktiv – og skape forutsigbarhet.
Les om områdespesialisering for EM1

Vårt fokusområde er det samme; å sørge for å skaffe interessenter.

Salgsutløsende arbeidsmetodikk

I en konkurransepreget bransje er det avgjørende å ha en arbeidsmetodikk som fokuserer på salg. Vår jobb er å skape en attraktiv og konkurransedyktig merkevare. Vi hensyntar de ulike målgruppene og sørger for en helhetlig oppfattelse i markedet. Vi bruker kundereisen som vår ledestjerne, og forstår hvordan man skaper oppmerksomhet og interesse gjennom sterke, tydelige og gode konsepter og visuelle uttrykk. Erfaring fra bransjen gjør oss kapable til å gjennomføre effektive prosesser når det trengs, ta raske og smarte avgjørelser. Vi vet hvilke behov som finnes i de ulike fasene, og hvordan man kan dekke disse ute at kostnadene fyker til værs.
Les om arkitektkonkurransen for Nye Ladehammeren

Vi tenker to skritt frem

I fellesskap med kunden sørger vi for å legge et strategisk grunnlag, som tar utgangspunkt i tidligere erfaringer, dagens situasjon, samt dagens og fremtidens utfordringer. Les om Hommelvik Stasjonsby

Vi skal fungere som rådgivere og sparringspartnere, og dele av vår fagkompetanse for å sørge for at prosjektet lykkes i alle faser.

Konseptutvikling og visuell identitet: Eiendomsprosjekter må appellere til målgruppen gjennom et unikt konsept og en visuell identitet som skaper nysgjerrighet og vekker oppmerksomhet. Identiteten må tørre å ta posisjon, og sørge for å være gjenkjennelig på alle plattformer. Større gjenkjennelighet= oftere top of mind= salgsfortrinn.

Målgruppesegmentering og destinasjonsmarkedsføring: Grundig segmentering av målgruppen er essensielt for å tilpasse kommunikasjonen og markedsføringen nøyaktig. Destinasjonsmarkedsføring innebærer å selge livsstil, aktiviteter, assosiasjoner og opplevelser knyttet til området.

Kommunikasjon og omdømmebygging: Tydelig kommunikasjon over tid bygger et sterkt omdømme og en sterk merkevare. Et klart og konsistent budskap som når målgruppen på flere plattformer sørger for at avsender dekodes umiddelbart. Det skaper synlighet og gjenkjennelse i et konkurranseutsatt marked. Top of mind= salgsfortrinn. Les om Borg Forvaltning

Salgsutløsende tiltak og resultatorientert tilnærming: Det er viktig å konvertere interesse til handling. Dette krever en resultatorientert tilnærming som tar hensyn til markedsendringer og kjøpegruppes behov. Vi jobber systematisk med merkevarebyggende aktiviteter for å sikre verdier, personlighet og lojalitet i merkevaren, samt skaffer interessenter som megler kan kontakte. Her jobber vi i forkant sammen med kunde, slik at vi avdekker utfordringer og muligheter før de oppstår.

Det er viktig å konvertere interesse til handling. Det gjøres gjennom systematisk tilnærming.

Genuin interesse for eiendomsbransjen

Vårt eiendomsteam består av engasjerte rådgivere og kreatører med genuin interesse for bransjen. Vi har solid erfaring med markedsanalyser og innsiktsarbeid, posisjonering, konseptutvikling, logo og identitetsdesign, innholdsmarkedsføring og synlighet. I tillegg leverer vi prospekt, film, foto, tekst, event og andre tjenester som måtte behøves. Les om arkitektutstillingen på Nyhavna

Bærekraft som en naturlig del

Posisjon har bred erfaring med strategisk kommunikasjon om bærekraft for kunder i bransjer som kollektivtransport, havbruk, bygg og anlegg, industri, sport og underholdning. For mange av våre oppdragsgivere er bærekraft en naturlig del av den daglige driften. Vi er miljøtårnsertifisert og vi forstår viktigheten av bærekraft i strategisk kommunikasjon, spesielt innen eiendomsbransjen. Her kan vi være en stødig partner. Les mer om våre tjenester her

Vårt mål er alltid å bygge sterke, suksessrike merkevarer. Sammen med deg, for dine nåværende og potensielle kunder.

Vi bistår på små og store eiendomsprosjekt, ta kontakt for å vite mer.

alexandra@posisjon.no / 41086221

Lyst til å lese mer?

Nedenfor ser du to tidligere nyhetssaker vi tror du kanskje vi like, ta en titt da vel.

Hold deg oppdatert om smått og stort som opptar oss i Posisjon