Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert om smått og stort som opptar oss i Posisjon

Se våre retningslinjer for personvern
Trenger du hjelp til å finne riktig retning?
Ta kontakt

Konkurransebildet til taxinæringen har endret seg drastisk den siste tiden og kampen om kunden har tilspisset seg. I dette konkurranseutsatte markedet har det aldri vært viktigere å skille seg ut og differensiere seg fra mengden.

Én av mange eller den ene?

Du har kanskje lagt merke til at bybildet har fått seg noen nye blå fartsstriper? Dette er TrønderTaxi som den siste tiden har investert i en helhetlig merkevare for å sikre fremtidig vekst og suksess. TrønderTaxi har en lang og stolt historie og selskapet er stadig i vekst. Flere og flere slutter seg til merkevaren 07373 og blir dermed en del av noe større. For å opprettholde en sterk posisjon i markedet har selskapet fullt fokus på å bygge én sterk merkevare. De jobber fra mange fronter og som et ledd i dette har vi sammen jobbet med å tydeliggjøre profilen. Les om merkevarebygging og posisjonering

TrønderTaxi må skille seg ut i den store gryta av stadig nye tilbydere, samtidig som selskapet ruster opp til å møte nye bærekrafts- og miljøkrav.

Posisjon har vært strategisk sparringspartner gjennom prosessen og jobber sammen med markedssjef Bjarne Aas Farbu og øvrig ledelse.

En sterk og bærekraftig regional aktør

TrønderTaxi sin desidert største, sterkeste og mest synlige kanal for posisjonering og merkevarebygging er bilene. Fra å bestå av en bilpark i ulike gråfarger har selskapet nå besluttet å gå over til hvite biler med ny profil. (Det er vel overflødig å påpeke at alle nye biler som skal inngå i bilparken er elektrisk.)

Hvite biler med moderne profil gir økt oppmerksomhet i bybildet og hjelper kunden med å gjenkjenne TrønderTaxi i kjøpsøyeblikket.

Illustrasjonsbilde

Bakgrunn for beslutningen har blant annet vært:

Økt synlighet – hvite biler med moderne profil gir økt oppmerksomhet i bybildet og hjelper kunden med å gjenkjenne TrønderTaxi i kjøpsøyeblikket.

Posisjonering – hvite biler symboliserer et internt taktskifte; vi bygger en sterke merkevare rustet for fremtiden.

Merkevarebygging – hvite biler gir økt kontrast mot den velkjente blå logoen og fremhever bilens linjer, kvalitet og form. Assosiasjoner: ren, troverdig, sikker.

Bærekraft – De hvite bilene er symbolet på at TrønderTaxi tar et aktivt steg for å imøtegå fremtidens miljøkrav. Hvite, elektriske biler er en del av TrøndeTaxi sitt grønne skifte.

Merkeelementenes rolle

TrønderTaxi sin logo, formen og fargene i den – og de nye blå stripene på bilene, er det vi kaller merkeelementer. Merkeelementene har to hovedoppgaver; å identifisere og differensiere. Med identifisering mener vi blant annet at elementene skal bidra til å gi merket oppmerksomhet og hjelpe kunden med å gjenkjenne og finne merket i kjøpssituasjonen. Merkelementene skal også bidra til å differensiere, altså skille, merket fra konkurrentene. 

Både logo og øvrige profilelementer er sikret gjennom Norsk Patentstyre, noe som betyr at andre aktører ikke kan kopiere uttrykket på bilene.

Arbeidet med merkevarebygging og synlighet for TrønderTaxi fortsetter. Vi takker for tilliten.

I over 20 år har vi dyrket ASK-modellen: AnalyseStrategi og Kommunikasjon, fordi vi er overbevist om at det er kombinasjonen av disse tre elementene som er de viktigste bærebjelkene for ønsket og varig effekt. Les mer om Posisjon her

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du ønsker bistand til posisjonering av din merkevare.

hw@posisjon.no / 95038500

Lyst til å lese mer?

Nedenfor ser du to tidligere nyhetssaker vi tror du kanskje vi like, ta en titt da vel.

Hold deg oppdatert om smått og stort som opptar oss i Posisjon